KEPUTUSAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN
Ujian
Semester
Tingkatan
Tahun
No.kad pengenalan

** Paparan ini adalah untuk semakan sahaja. Bukan transkrip rasmi MRSM Lenggong.
Transkrip rasmi akan diposkan ke alamat semasa pelajar. Sila maklumkan pertukaran alamat dengan segera.
Jika terdapat sebarang masalah, sila maklumkan kepada Ketua Unit Penilaian & Peperiksaan (UPPM) MRSM Lenggong.
Email Ketua UPPM : rusmizi.ghani@mara.gov.my